Baza wiedzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Tomasz Waszak - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Publikacje

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-5101-6710https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-5101-6710http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-5101-6710%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-5101-6710

Jednolity identyfikator zasobu
https://omega.umk.pl/info/author/UMKb614467271db21231423d60cf098c592d043e5575400df66b609bce78c30b6a8/

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek