Baza wiedzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Marcin Zdrenka

Menu pracownika

Publikacje

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7415-8156https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7415-8156http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7415-8156%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7415-8156

Jednolity identyfikator zasobu
https://omega.umk.pl/info/author/UMKb13032578e4989e7f455696cdf2b261bb98b39aa0994acc3fce6cc10438d02ec/

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek