Baza wiedzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Magdalena Barwiołek - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

dr hab. Magdalena Barwiołek

Menu pracownika

Publikacje

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-6616-337Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6616-337Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6616-337X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6616-337X

Jednolity identyfikator zasobu
https://omega.umk.pl/info/author/UMK91efe7a75cba32a28f7bf5b26af956e3eea5c9aa617db230f8a95acc787d1afd/

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek