Baza wiedzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Karolina Gawron-Tabor - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Publikacje

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-8535-913Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-8535-913Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-8535-913X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-8535-913X

Jednolity identyfikator zasobu
https://omega.umk.pl/info/author/UMK5bedc56b573a5c44c3b853d14cf3a4358be9ef2c1a0e1a0ac9b48433d98931ab/

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek