Baza wiedzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Anna Pokorska - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Publikacje

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-6913-0896https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-6913-0896http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-6913-0896%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-6913-0896

Jednolity identyfikator zasobu
https://omega.umk.pl/info/author/UMK35190145a4fd6a202a9899c60e5aaefa4d35e76ea785bc8d0a82418799c935da/

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek