Baza wiedzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ustawienia i Twoje konto

O witrynie

Celem tworzenia Bazy Wiedzy UMK jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych badań, specjalizacji jej poszczególnych jednostek organizacyjnych, pracowników naukowych i doktorantów. System, będący platformą komunikacyjną z innymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe, będzie sukcesywnie wzbogacany o nowe zasoby.

Docelowo Baza Wiedzy będzie gromadziła dane m.in. o publikacjach, doktoratach, projektach, dziełach artystycznych, patentach, konferencjach, szeroko rozumianej aktywności naukowej pracowników UMK itp.

W roku 2021 prace wdrożeniowe skupiały się przede wszystkim na wprowadzeniu danych dotyczących publikacji oraz przygotowaniu narzędzi wspomagających ewaluację.

Baza wiedzy korzysta z oprogramowania stworzonego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT.

Wdrożenie na UMK jest realizowane jako część projektu POWR.03.05.00-00-Z306/18 - Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – Zad 14 Baza Wiedzy UMK. Za wdrożenie na UMK odpowiada interdyscyplinarny zespół informatyków UCI, pracowników biblioteki, przedstawicieli administracji UMK i Wydziałów.

Błędy oraz uwagi dotyczące samej Bazy Wiedzy, jak i umieszczonych w niej publikacji prosimy kierować do:

  • kampus toruński do Oddziału Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych: bibliometria@umk.pl
  • Collegium Medicum do Sekcji Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych: bibliografia@cm.umk.pl

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek