Baza wiedzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ustawienia i Twoje konto

FAQ

Jakie dane zawiera Baza Wiedzy UMK?

W tej chwili Baza Wiedzy zawiera informacje o:

  • publikacjach pracowników i doktorantów, które zostały przeniesione z bazy Expertus; proces przenoszenia jest bardzo zaawansowany, i w zakresie starszych publikacji nie został jeszcze zakończony; informacje o najnowszych pozycjach są już dodawane bezpośrednio do Bazy Wiedzy;
  • dziełach artystycznych, które zostały skopiowane z systemu POLON, a nowe będą dodawane na bieżąco;
  • konferencjach organizowanych na UMK, na podstawie stanu bazy prowadzonej prze Dział Nauki.

Czy zakres danych w Bazie Wiedzy będzie poszerzany?

Tak. System jest w fazie wdrożenia. Stopniowo będą dodawane kolejne typy danych: informacje o doktoratach, projektach, patentach itp.

W jaki sposób dodawane są nowe dane do Bazy Wiedzy?

Procedura dodawania publikacji nie uległa zmianie. Nowe pozycje pracowników i doktorantów należy zgłaszać do Biblioteki Uniwersyteckiej:

  • kampus toruński - Oddział Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych: bibliometria@umk.pl
  • kampus bydgoski - Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych: bibliografia@cm.umk.pl

Projekty należy zgłaszać do:

  • kampus toruński - projekty krajowe i międzynarodowe - Dział Nauki: dn@umk.pl
  • kampus toruński - projekty finansowane z funduszy strukturalnych - Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi: bzfs@umk.pl
  • kampus bydgoski - Dział Nauki i Projektów: projekty@cm.umk.pl

Patenty należy zgłaszać do:

Dzieła należy zgłaszać do:

Ścieżki postępowania w sprawie dodawania danych innych typów będą ogłaszane w trakcie kolejnych etapów wdrożenia systemu.

Komu należy zgłaszać błędy i uwagi?

Błędy oraz uwagi dotyczące samej Bazy Wiedzy, jak i umieszczonych w niej publikacji prosimy kierować do:

  • kampus toruński - Oddział Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych: bibliometria@umk.pl
  • kampus bydgoski - Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych: bibliografia@cm.umk.pl

Jak modyfikować dane w profilu użytkownika?

Każdy zalogowany użytkownik może dodać lub zmodyfikować część informacji, które są dostępne w jego profilu. Warto dodać identyfikatory ORCID, Scopus, Web of Science, czy Google Scholar. Można też wyedytować opis ogólny, a również dodać własne zdjęcie. Przy dodawaniu zdjęcia należy pamiętać, że będzie ono widoczne dla wszystkich, również niezalogowanych użytkowników Bazy Wiedzy.

Nie należy modyfikować numerów telefonów ani numerów pokoi. Te informacje zostały pobrane z uniwersyteckiego systemu teleadresowego i ew. zmiany można zgłaszać osobom odpowiedzialnym za dane wg opisu na stronie https://spis-pracownikow.umk.pl/info.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek